Registreer een account,

Vul gevonden vlaggen in binnen dit dashboard om je score bij te houden.

Tip 1: De titel of omschrijving is vaak een hint!

Tip 2: Google is your best friend!

Tip 3: Doe de sanity check eerst! (1 punt)